Author: David Horton

จำบทเรียนแม่นด้วยการใช้สี

เคล็ดลับ! จำบทเรียนแม่นด้วยการใช้สีเคล็ดลับ! จำบทเรียนแม่นด้วยการใช้สี

เคล็ดลับ! จำบทเรียนแม่นด้วยการใช้สี         ในวัยเรียน หลาย ๆ คนจะต้องจดจำเนื้อหาความรู้ของแต่ละวิชา เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนหรือการสอบ แต่จะจำได้อย่างไร ในเมื่อวิชาที่เรียนก็มีหลายวิชาแถมแต่ละวิชาเนื้อหายังเยอะอีก ถ้าใครอยากจำบทเรียนได้แม่นขึ้นเอาเคล็ดลับนี้ไปลองใช้กันดู อยากจำแม่น ต้องทำอย่างไร?           หาสมุดน่ารักที่คุณชอบ แล้วลองสรุปบทเรียนด้วยตัวเอง อาจสรุปเป็น Mind Mapping ก็จะช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำบทเรียนได้มากขึ้น ...

ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็ก

ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็กและรูปแบบการพัฒนาความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็กและรูปแบบการพัฒนา

การศึกษาไทยเป็นรูปแบบของการศึกษา ที่มาพร้อมกับความพยายามในการจัดสรรระบบการเรียนการสอนให้ทั่วถึงจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นตามชุมชนและท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ห่างไกลหรือเป็นโรงเรียนในชนบทเป็นโรงเรียนบนเขาโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนและตัวเด็กในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองดังนั้นวันนี้การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการจัดการระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งและรูปแบบของ พัฒนาที่ควรทำมี 7 รูปแบบดังนี้ ...