Fluent Focus Lifestyle ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ประโยชน์ในด้านใดกับตัวเด็กบ้าง

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ประโยชน์ในด้านใดกับตัวเด็กบ้าง


ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย

ของเล่นสำหรับเด็ก ต้องบอกว่ามีให้เลือกหลากหลายประเภทเช่นกัน และของเล่นแต่ละแบบก็ออกแบบมาให้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน บางชนิดก็เป็นของเล่นทั่วไป ที่ให้ความสนุกเพิลดเพลินกับการเล่นอย่างเดียว บางอย่างก็เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กด้วย และความสนุกของของเล่นแต่ละประเภทเหล่านี้ก็จะไม่เท่ากัน เด็กบางคนชอบเล่นทั่วไป แต่ไม่ชอบของเล่นที่มีประโยชน์ แบบนี้ก็มี

เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงควรหาวิธีที่จะให้ลูกได้เล่นของเล่นที่มีประโยชน์ด้วย ด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ เพราะจะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ ดีขึ้น เพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นความสำคัญของของเล่นประเภทนี้ มาดูกันว่าของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการนั้น มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง

1.พัฒนาทางด้านร่างกาย

เช่นของเล่นที่ต้องทำให้เด็กได้ใช้แรงในการเล่น ไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่ต้องกด หรือยก หรือว่าทุบ ซึ่งงจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อของเด็กได้รับการพัฒนา ช่วยให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดีขึ้น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาทางด้านสติปัญญา

หรือช่วยในเรื่องของการเสริมระบบการคิดของเด็ก เช่น ของเล่นที่ต้องใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา อย่างการต่อเลโก้ ต่อจิ๊กซอร์ การต่อรูปทรงให้เหมาะกับแต่ของแต่ละแบบ ซึ่งจะทำให้เด็กฝึกการใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะมีผลอย่างมากเมื่อเด็กเข้าห้องเรียน จะทำให้เด็กได้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ ถือว่าเป็นของเล่นที่พ่อแม่ต้องหามาให้ลูกให้ได้เลยแหละ

3.พัฒนาการทางด้านสังคม

ของเล่นบางชนิดต้องอาศัยการเล่นหลายๆ คน หรือเป็นกิจกรรมแบบกลุ่ม จะทำให้เด็กได้รู้จักการเข้าสังคม ได้มีเพื่อนคิกในการช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กในด้านนี้ อาจจะเป็นการสร้างห้องงที่รวบรวมของเล่นหลายๆ ชนิดเอาไว้ในที่เดียวก็ได้ เหมือนกับสนามเด็กเล่นย่อมๆ และที่สำคัญเมื่อเด็กได้มีเพื่อนเล่น เด็กก็จะรู้สสึกสนุกมากกว่าเดิม จะจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้นานขึ้น

4.พัฒนาการทางด้านอารมณ์

ด้านอารมณ์คือส่วนสำคัญที่สุด เพราะว่าอารมณ์จะทำให้เด็กแสดงออกมาให้เห็นได้ว่าเด็กจะมีแนวโน้มเป็นตนแบบไหน การหาของเล่นที่ช่วยเสริมอารมณ์ให้เด็กเป็นคนอ่อนโยน เป็นคนใจเย็น อย่างเช่น การวาดภาพระบาดสี ที่ต้องอาศัยความพยายามและมีสมาธิในการทำอย่างมาก จะช่วยให้เด็กเป็นคนที่ใจเย็นขึ้น จะมองอะไรเป็นสิ่งสวยงามเสมอ

5.พัฒนาการด้านจินตนาการ

ของเล่นบางชนิดไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเอามาทำอะไร แต่จะเน้นให้เด็กได้สร้างผลงานออกมาตามจินตนาการของตัวอย่าง เช่น การต่อบ้าน ต่ออาคารจากตัวต่อธรรมาดา หรือจะเป็นกิจกรรมการปั้น ซึ่งจะทำให้เด็กได้ทำทุกอย่างตามจินตนาการที่ตัวเองอยากได้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเด็กโตขึ้น

เพราะเหตุนี้เอง การให้ลูกได้เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ที่สุด เหนือกว่าการเรียนในห้องเรียนด้วยซ้ำ เนื่องจากการเรียนในห้อง จะเน้นในส่วนของการเรียนรู้ทางสติปัญหาอย่างเดียว