Tag: ศูนย์ รับ สร้าง บ้าน

ศูนย์ รับ สร้าง บ้าน

3 ปัจจัยที่จำให้บ้านของเราเสร็จช้าลง3 ปัจจัยที่จำให้บ้านของเราเสร็จช้าลง

โดยปกติแล้วการก่อสร้างบ้านนั้นมีสองวิธีให้เราเลือกใช้บริการนั้นคือ ศูนย์ รับ สร้าง บ้าน   และผู้รับเหมาในการสร้างบ้าน  และเมื่อตกลงทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยทุก ๆ อย่างจะเป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้ แต่ถ้าหากว่าการเสร็จล่าช้ากว่าที่ระบนุสัญญา ? มีโอกาสหรือไม่ คำตอบคือ มีครับ เรามาลองดูกันดีกว่าว่า โอกาสที่ บ้านของเราจะเสร็จช้า นั้นมีเหตุผลมาจากอะไรบ้าง ?  ...