Day: March 12, 2020

ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็ก

ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็กและรูปแบบการพัฒนาความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็กและรูปแบบการพัฒนา

การศึกษาไทยเป็นรูปแบบของการศึกษา ที่มาพร้อมกับความพยายามในการจัดสรรระบบการเรียนการสอนให้ทั่วถึงจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นตามชุมชนและท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ห่างไกลหรือเป็นโรงเรียนในชนบทเป็นโรงเรียนบนเขาโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนและตัวเด็กในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองดังนั้นวันนี้การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการจัดการระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งและรูปแบบของ พัฒนาที่ควรทำมี 7 รูปแบบดังนี้ ...