Fluent Focus Main วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ

วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ


อุปกรณ์ในห้องแล็ป

ปัญหามลพิษทางน้ำหรือสภาวะน้ำเน่าเสียนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยน้ำเน่าเสียหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำลำคลองของบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงสถานบริการอื่น ๆ  ที่อยู่ในพื้นที่หรือละแวกใกล้เคียงกับแม่น้ำ ซึ่งเมื่อน้ำเน่าเสียระบบนิเวศในน้ำก็แย่ลงทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำขาดอากาศหายใจและตายในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงมีการรณรงค์และควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในแม่น้ำ เพื่อเป็นการป้องกันน้ำเน่าเสียได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงงานอุตสาหกรรมได้มีข้อกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ เพื่อที่จะวัดคุณภาพของน้ำในโรงงานตัวเองก่อนที่จะมีการปล่อยลงสู่สาธารณะเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษหรือมลภาวะทางน้ำได้ ดังนั้นเครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมไม่แพ้เครื่องมือวัดตัวอื่นเลย ซึ่งเครื่องมือวัดคุณภาพที่เราเห็นขายกันนั้นก็มีความหลากหลายรูปแบบ และมีคุณสมบัติหรือการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หากเราต้องการที่จะซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำมาติดตั้งที่โรงงานของเรานั้นต้องมีข้อควรพิจารณาหรือวิธีการเลือกซื้อเช่นกัน เพื่อจะได้เครื่องวัดที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับเรา

วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  • ควรเลือกซื้อเครื่องวัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งตัวเครื่องวัดจะมีแบบที่ติดตั้งเฉพาะเลยกับแบบที่พกพาได้ หากโรงงานอุตสาหกรรมเราต้องการนำเครื่องวัดไปใช้หลายพื้นที่ก็ควรจะซื้อแบบที่พกพาได้ แต่หากต้องการติดตั้งแค่จุดเดียวไม่เคลื่อนย้ายก็ควรเลือกซื้อแบบติดตั้งเฉพาะที่
  • ควรดูระบบไฟของเครื่องวัด ซึ่งระบบไฟของเครื่องวัดจะมีทั้งแบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และแบบที่ใช้พลังงานไฟจากไฟฟ้าเป็นหลัก 
  • คุณสมบัติพิเศษของเครื่องวัด ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เช่น หน่วยความจำ ความละเอียด การใช้หัววัด รวมไปถึงหน้าจอเครื่อง เป็นต้น
  • บริการหลังการขาย ควรเลือกซื้อจากร้านที่มีการบริการหลังการขายที่สามารถรับซ่อมได้หากเครื่องมีปัญหา

จากวิธีการข้างต้นเราสามารถหาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยตัวเองจากบริษัทต่าง ๆ หรือตัวแทน ซึ่งมีบริษัทแนะนำคือ PICO โดย PICO เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือวัด และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในห้องแล็ป ซึ่งหากใครมีความสนใจซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสามารถติดต่อหรือปรึกษากับ PICO ได้ตลอดเวลา