Fluent Focus Main อบรมไฟฟ้า มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้ารับการอบรม

อบรมไฟฟ้า มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้ารับการอบรม


อบรมไฟฟ้า

การอบรมไฟฟ้า นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมมากมาย ในโรงงานอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิต การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจ ไม่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการอบรมไฟฟ้า มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะนายจ้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วส่งพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเข้ารับการอบรม

ประโยชน์ของการอบรมไฟฟ้า

1.ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้และความเข้าใจ

การทำงานกับไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน บางครั้งประสบการณ์อาจไม่ได้การันตีถึงความปลอดภัยแต่ความรู้และความเข้าใจต่างหากที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อพนักงานได้เข้ารับการอบรมไฟฟ้าจะเกิดความรู้เข้าใจต่างๆ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง ปลอดภัย อะไรที่เสี่ยง ไม่ควรทำ กฎหมาย สาระความต่างๆ มากมายล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น

2.ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า มีความเสี่ยงมาก ดังนั้น การอบรมไฟฟ้าจึงช่วยลดความเสี่ยงหรือลดอุบัติเหตุลงได้ พนักงานจะได้เรียนรู้กับวิธีการจัดการความเสี่ยง ทำงานอย่างไรให้ถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยแบบไหน อย่างไร เมื่อป้องกันอย่างรัดกุม ก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

3.ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรมไฟฟ้า เมื่อเกิดความรู้และความเข้าใจ ไม่เพียงแต่ลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงแต่ยังสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพด้วย จะเห็นได้ว่าการอบรมไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมาก

4.ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ

ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีระบบไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องมีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรมไฟฟ้ามาก่อน เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ช่วยส่งเสริมให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตได้อย่างยอดเยี่ยม

5.สร้างความเชื่อมั่นใจกับลูกค้าและองค์กร

การที่พนักงานผ่านการอบรมไฟฟ้าแล้วปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า องค์กรจะเกิดความน่าเชื่อและได้รับความเชื่อมั่นหรือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า แม้แต่องค์กรเองก็ยังช่วยมั่นในพนักงานตนเอง หรือหากไปจ้างผู้รับเหมาให้มาดูแล จัดการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ ซึ่งผู้รับเหมาได้ผ่านการอบรมไฟฟ้ามาก่อนมีใบวุฒิบัตร หรือใบผ่านการอบรมไฟฟ้าจากศูนย์อบรมที่เชื่อถือได้ องค์กรเองย่อมเกิดความมั่นใจในการทำงานของผู้รับเหมา

เห็นไหมว่าการอบรมไฟฟ้านั้นมีประโยชน์มากมายหลายด้าน ชนิดที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงมาก่อนเลย  การเข้ารับการอบรมไฟฟ้ากับศูนย์อบรมต้องเลือกที่เชื่อถือได้ อบรมโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ หลักสูตรที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย  กฏกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหาร การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2558